Toezicht op bouw Bos en Lommerplein faalde alom
de Volkskrant, 19 juli 2006

Het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer heeft de afgelopen jaren onvoldoende toezicht gehouden op bouwprojecten. Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief die de VROM Inspectie in maart dit jaar aan het stadsdeelbestuur stuurde.

In 2003 onderzocht de inspectie of en op welke wijze het stadsdeel de zogeheten VROM-taken uitvoerde. Het gaat onder meer om de afhandeling van aanvragen voor sloop- en bouwvergunningen en de controle van bouwprojecten. De inspectie oordeelde dat het nodige te verbeteren viel. Zo waren de taken van medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht niet vastgelegd en was er nauwelijks bouwtechnische kennis bij het stadsdeel.

Najaar 2005 hield de inspectie een na-controle, een standaardprocedure om te zien of de aanbevelingen zijn overgenomen. De brief uit maart 2006 doet hiervan verslag. De inspectie prees de vele verbeteringen die waren doorgevoerd, maar van een 'adequate uitvoering van de VROM-taken' was geen sprake.

Nog altijd was niet vastgelegd hoe bouwinspecteurs in de praktijk toezicht moeten houden. Hoewel de gemeente Amsterdam hiervoor handleidingen beschikbaar heeft, kende Bos en Lommer geen handhavingsbeleid. 'Het echte werk moet wat dit onderdeel betreft, dus nog beginnen voor Bos en Lommer', schrijft de inspectie.

Ze stelt verder vast dat er 'volstrekt onvoldoende' gecontroleerd werd of aannemers zich aan het Bouwstoffenbesluit houden. Dit bepaalt dat alleen bouwmaterialen mogen worden gebruikt die de bodem of het grondwater niet vervuilen. De inspectie adviseerde het stadsdeel om 'adequaat toezicht te houden'.

Het stadsdeelbestuur meent dat de kritiek van de VROM-inspectie meevalt. 'Dit is geen negatieve brief te noemen', zegt een woordvoerder. Toch erkent hij dat er 'behoorlijk klemmende verbeterpunten' in staan. 'Maar sinds 2003 hebben we een heel grote stap gemaakt. We moeten die alleen nog beter borgen in administratieve procedures.' Volgens de woordvoerder is met het bouwtoezicht in het stadsdeel weinig mis. 'Er wordt streng opgetreden.'

De VROM-inspectie heeft op verzoek van het stadsdeel ook de aanleg van het Bos en Lommerplein onderzocht, die plaatsvond tussen 2002 en 2004. De uitkomsten zijn nog niet bekend.

De aannemer van de ontruimde woningen aan het Bos en Lommerplein in Amsterdam, Hillen & Roosen, heeft de huiseigenaren aangeboden hun woning terug te kopen. Dat is donderdagavond bekendgemaakt op een bewonersbijeenkomst. Enkele tientallen eigenaren zouden al positief op het voorstel hebben gereageerd.